Arbeiders in de Oogst
Teaching disciples to disciple
Welkom
Home

  

Welkom bij website van

stichting

Arbeiders in de Oogst

 

 

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.

Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. (HSV)

 

Stichting Arbeiders in de Oogst heeft als doelstelling om de arbeiders, door God uitgezonden, te trainen om de oogst binnen te halen. Twee sleutelwoorden staan daarbij centraal:

 

  • Doeltreffend
  • Effectief

 

Al vanaf het begin van de oprichting is dat haar streven geweest. Wanneer we iets doen, moet er effect zijn, zo niet, dan ermee stoppen en iets nieuws gaan ontdekken.

 

Dat streven uit zich in  een aantal cursussen en trainingen, allen los te volgen maar samen de Bijbelschool voor Arbeiders in de Oogst vormend.

 

Deze trainingen zijn:

 

Gebed: Vraag wat je maar wilt

 

Genezing en Bevrijding: De werken doen die Jezus deed

 

Evangelisatie: Opdat niemand verloren gaat

 

Daarnaast geeft de stichting nog regelmatig Kracht Evangelisatie trainingen door het hele land

Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op via het formulier.

Stichting Arbeiders in de Oogst is een non-profit organisatie en heeft de ANBI status.

 Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten?